Σέγες

Η Bosch σχεδίασε και κατασκεύασε την πρώτη σέγα και από τότε την έχει εξελίξει επανειλημμένως. Είτε το εργαλείο χρειάζεται για ακριβές και γωνιασμένο πριόνισμα ή για στιβαρή χρήση: Στην Bosch βρίσκουν οι επαγγελματίες για κάθε χρήση τη σωστή σέγα.

Σέγες

GST 90 E

Σέγες

GST 90 BE

Σέγες

GST 150 CE

Σέγες

GST 150 BCE

Σέγες

GST 160 CE

Σέγες

GST 160 BCE

Σέγες

GST 25 Metal

Σέγες μπαταρίας

GST 12V-70

Σέγες μπαταρίας

GST 18 V-LI S

Σέγες μπαταρίας

GST 18 V-LI B