Σετ τρυπανιών & κατσαβιδόλαμων

Περιλαμβάνει Τρυπάνια HEX-9 Multi Construction

Προσαρμόσιμο σετ με εξαιρετικά ανθεκτικές κατσαβιδόλαμες

71,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Περιλαμβάνει ελικοειδή τρυπάνια HSS

Προσαρμόσιμο σετ με εξαιρετικά ανθεκτικές κατσαβιδόλαμες

76,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Περιλαμβάνει Τρυπάνια HEX-9 Multi Construction

Εξαιρετικά ανθεκτικές κατσαβιδόλαμες

24,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Περιλαμβάνει ελικοειδή τρυπάνια HSS

Εξαιρετικά ανθεκτικές κατσαβιδόλαμες

17,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

1 χώρος αποθήκευσης κατσαβιδόλαμων

Δυνατότητα μεμονωμένης προσαρμογής με πακέτα

8,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

2 χώροι αποθήκευσης κατσαβιδόλαμων

Δυνατότητα μεμονωμένης προσαρμογής με πακέτα

10,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για Κενές εργαλειοθήκες Pick and Clic Μ και L

Προσαρμόσιμο με κατσαβιδόλαμες, τρυπάνια, βίδες ή πείρους

5,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Περιλαμβάνει τρυπάνια για μέταλλα HSS-G

Γενική χρήση για εφαρμογές τρυπήματος και βιδώματος

46,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Περιλαμβάνουν τρυπάνια ακίδας HSS

Γενική χρήση για εφαρμογές τρυπήματος και βιδώματος

46,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Περιλαμβάνει τρυπάνια για μπετόν CYL-3

Γενική χρήση για εφαρμογές τρυπήματος και βιδώματος

48,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος