Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

Τα σκαπτικά πιστολέτα Bosch, κατασκευασμένα για σκληρές εργασίες καλεμίσματος σε μπετόν και πέτρα, θέτουν μέτρα σύγκρισης ως προς την ισχύ και τη στιβαρότητα. Για περισσότερη άνεση στη συνεχή εργασία - Σύστημα Vibration Control (έλεγχος κραδασμών) της Bosch.

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS max

GSH 5

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS max

GSH 5

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS max

GSH 5 CE

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS max

GSH 7 VC

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS max

GSH 11 E

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS max

GSH 11 VC