Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

Τα σκαπτικά πιστολέτα Bosch, κατασκευασμένα για σκληρές εργασίες καλεμίσματος σε μπετόν και πέτρα, θέτουν μέτρα σύγκρισης ως προς την ισχύ και τη στιβαρότητα. Για περισσότερη άνεση στη συνεχή εργασία - Σύστημα Vibration Control (έλεγχος κραδασμών) της Bosch.

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

GSH 5

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

GSH 5 CE

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

GSH 7 VC

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

GSH 11 VC

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS max

GSH 11 E