Σκαπτικά πιστολέτα με SDS plus

Τα κρουστικά πιστολέτα Bosch, κατασκευασμένα για πολλαπλές εργασίες καλεμίσματος στην επισκευή και ανακαίνιση, θέτουν μέτρα σύγκρισης ως προς την ισχύ και τη στιβαρότητα.

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS plus

GSH 3 E