Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

Τα τραπέζια μεταφοράς και εργασίας της Bosch για σταθερά πριόνια συναρμολογούνται στη στιγμή και μπορούν να μεταφερθούν άνετα ακόμα και στο ανώμαλο έδαφος του εργοταξίου.

Βάση πριονίσματος

GTA 60 W

Σταθερό πριόνι

GTS 10 XC

Σταθερό πριόνι

GTS 10 J

Βάση πριονίσματος

GTA 6000

Βάση πριονίσματος

GTA 600