Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

Τα τραπέζια μεταφοράς και εργασίας της Bosch για σταθερά πριόνια συναρμολογούνται στη στιγμή και μπορούν να μεταφερθούν άνετα ακόμα και στο ανώμαλο έδαφος του εργοταξίου.

Σταθερό πριόνι

GTS 635-216

Σταθερό πριόνι

GTS 10 J

Σταθερό πριόνι

GTS 10 XC

Βάση πριονίσματος

GTA 560

Βάση πριονίσματος

GTA 600

Βάση πριονίσματος

GTA 6000

Βάση πριονίσματος

GTA 60 W