Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

Τα τραπέζια μεταφοράς και εργασίας της Bosch για σταθερά πριόνια συναρμολογούνται στη στιγμή και μπορούν να μεταφερθούν άνετα ακόμα και στο ανώμαλο έδαφος του εργοταξίου.

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 60 W

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 600

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTS 10 J

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTS 635-216

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTS 10 XC

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 6000

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 560