Συνδυασμένα λέιζερ

Εξαιρετικά πολύπλευρο - ακριβείς ακτίνες λέιζερ και πρακτικά σημεία κατακορύφου. Ο συνδυασμός λέιζερ σου επιτρέπει να εκτελείς όλες τις συνηθισμένες χωροσταθμήσεις και εφαρμογές μεταφοράς με ένα μόνο εργαλείο. Χάρη στον απλό χειρισμό μπορούν να ευθυγραμμιστούν τα αυτοχωροσταθμιζόμενα λέιζερ γρήγορα και σωστά και παρέχουν ακριβή αποτελέσματα.

Συνδυασμένο λέιζερ

GCL 2-50 C

Συνδυασμένο λέιζερ

GCL 2-50 CG

Συνδυασμένο λέιζερ

GCL 2-15

Συνδυασμένο λέιζερ

GCL 25