Συστήματα ράγας οδηγού

Το σύστημα ράγας οδηγού καθιστά δυνατή τη γρήγορη εκτέλεση ακριβούς, ευθείας κοπής. Με το στοιχείο σύνδεσης VEL μπορούν να συνδεθούν με ακρίβεια ράγες διαφορετικού μήκους, σταθερά και γρήγορα. Ο γωνιακός οδηγός WAN βοηθά στην ακριβή, υπό γωνία ευθυγράμμιση των ραγών οδηγών πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN 800

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN VEL (στοιχείο σύνδεσης)

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN WAN (γωνιακός οδηγός)

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN 1100

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN 1600

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN 2100

Συστήματα ράγας οδηγού

FSN 3100