Συστήματα ράγας οδηγού

Το σύστημα ράγας οδηγού καθιστά δυνατή τη γρήγορη εκτέλεση ακριβούς, ευθείας κοπής. Με το στοιχείο σύνδεσης VEL μπορούν να συνδεθούν με ακρίβεια ράγες διαφορετικού μήκους, σταθερά και γρήγορα. Ο γωνιακός οδηγός WAN βοηθά στην ακριβή, υπό γωνία ευθυγράμμιση των ραγών οδηγών πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 800

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 1100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 1600

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 2100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 3100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN VEL (στοιχείο σύνδεσης)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN WAN (γωνιακός οδηγός)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN SA

Εξαρτήματα συστήματος

FSN SS (προφυλακτήρας σκληθρών)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN OFA 32 KIT 800

Εξαρτήματα συστήματος

FSN OFA

Εξαρτήματα συστήματος

FSN BAG

Εξαρτήματα συστήματος

KS 3000 + FSN SA

Εξαρτήματα συστήματος

FSN KK (πλαστικό πώμα)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN KZW

Εξαρτήματα συστήματος

FSN HB (ταινία πρόσφυσης)