Συστήματα ράγας οδηγού

Το σύστημα ράγας οδηγού καθιστά δυνατή τη γρήγορη εκτέλεση ακριβούς, ευθείας κοπής. Με το στοιχείο σύνδεσης VEL μπορούν να συνδεθούν με ακρίβεια ράγες διαφορετικού μήκους, σταθερά και γρήγορα. Ο γωνιακός οδηγός WAN βοηθά στην ακριβή, υπό γωνία ευθυγράμμιση των ραγών οδηγών πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Εξαρτήματα συστήματος

FSN VEL (στοιχείο σύνδεσης)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN KZW

Εξαρτήματα συστήματος

FSN OFA 32 KIT 800

Εξαρτήματα συστήματος

FSN WAN (γωνιακός οδηγός)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 800

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 1100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 1600

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 2100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 3100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN HB (ταινία πρόσφυσης)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN KK (πλαστικό πώμα)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN SS (προφυλακτήρας σκληθρών)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN BAG