Σημείωση cookie

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις ειδοποιήσεις, και τις λειτουργίες για τα κοινωνικά μέσα και να αναλύουμε τις προσβάσεις στον ιστότοπό μας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τεχνική μέτρησης

Τα όργανα μέτρησης της Bosch προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και απλό χειρισμό. Χάρη στη στιβαρότητά τους εξασφαλίζουν τα ψηφιακά όργανα μέτρησης επίσης και στις καθημερινές εργασίες του εργοταξίου ακριβή αποτελέσματα – τόσο κατά τη χωροστάθμηση, τη μέτρηση αποστάσεων, γωνιών και κλίσεων ή κατά τον εντοπισμό διαφόρων υλικών.