Τεχνική μέτρησης

Τα όργανα μέτρησης της Bosch προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και απλό χειρισμό. Χάρη στη στιβαρότητά τους εξασφαλίζουν τα ψηφιακά όργανα μέτρησης επίσης και στις καθημερινές εργασίες του εργοταξίου ακριβή αποτελέσματα – τόσο κατά τη χωροστάθμηση, τη μέτρηση αποστάσεων, γωνιών και κλίσεων ή κατά τον εντοπισμό διαφόρων υλικών.

Αυτό θα μπορούσε επίσης να σε ενδιαφέρει