Τριβεία δέλτα, πολυκόφτες και πολυλειαντήρες

Φύλλο λείανσης για τριβεία δέλτα και πολυκόφτες

Εξαιρετικό φινίρισμα

από 3,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για τριβεία δέλτα και πολυκόφτες

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

7,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για τριβεία δέλτα

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

από 3,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για πολυλειαντήρες

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

από 6,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για τριβεία δέλτα και πολυκόφτες

Εξαιρετική ταχύτητα αφαίρεσης υλικού

από 3,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για τριβεία δέλτα

Εξαιρετική ταχύτητα αφαίρεσης υλικού

από 9,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για πολυλειαντήρες

Εξαιρετική ταχύτητα αφαίρεσης υλικού

από 7,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος
16,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για πολυλειαντήρες

8,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φύλλο λείανσης για τριβεία δέλτα

Εντυπωσιακή λείανση χωρίς σκόνη

από 6,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος