Τριβεία δέλτα

Άριστη ποιότητα επιφάνειας παντού εκεί που υπάρχει στενωσιά: το τριβείο δέλτα της Bosch πείθει πάντοτε - είτε πρόκειται για γωνίες, ακμές ή άλλα δυσκολοπρόσιτα σημεία.

Τριβεία δέλτα

GDA 280 E