Τροχοί κοπής

Ο τροχός κοπής GWS 24-300 J + SDS είναι ένα ειδικό εργαλείο για εξαιρετικά βαθιές, ακριβείς κοπές μέχρι και 95 mm σε πέτρα και χάλυβα.

Τροχοί κοπής

GWS 24-300 J + SDS