Τρυπάνια καλλιτεχνίας και μεντεσέδων

Εξαιρετική διάρκεια ζωής για διάτρηση οπών ακριβούς εφαρμογής

από 13,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εξαιρετική διάρκεια ζωής για διάτρηση οπών ακριβούς εφαρμογής

99,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ακριβείς οπές σε τραχιά υλικά

από 17,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Οπές ακριβούς εφαρμογής

από 8,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μύτη από σκληρομέταλλο

Οπές ακριβούς εφαρμογής σε τραχιά υλικά

από 14,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Καθαρή κοπή εντορμιών

από 54,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος