Τρυπάνια τοιχοποιίας και μπετόν

Κεφαλή καρβιδίου 4 κόψεων, με μεγάλη διάρκεια ζωής σε ενισχυμένο μπετόν

Κεφαλή καρβιδίου 4 κόψεων, με μεγάλη διάρκεια ζωής σε ενισχυμένο μπετόν

Εξαιρετικά αποδοτικό τρύπημα σε ενισχυμένο μπετόν


Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για μπετόν και πέτρα

Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για μπετόν και πέτρα


Για κρουστικά δράπανα

Απόδοση διαρκείας για μπετόν

Για κρουστικά δράπανα

Απόδοση διαρκείας για μπετόν

Βελτιστοποιημένο για τρύπημα σε τοιχοποιία