Επεκτείνετε την εγγύηση για ηλεκτρικά εργαλεία.

Τα επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Bosch και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών πληρούν υψηλότατες απαιτήσεις ποιότητας. Γι’ αυτό το λόγο σας προσφέρουμε ένα ειδικό πακέτο σέρβις. Και αυτό δωρεάν.

  • 3 χρόνια εγγύηση για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία και όργανα μέτρησης της Bosch. Εξαιρούνται τα εργαλεία υψηλής συχνότητας, βιομηχανικά κατσαβίδια μπαταρίας και τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα, καθώς και οι μπαταρίες και φορτιστές.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «Όροι της εγγύησης».

  • 2 χρόνια Σέρβις Premium για μπαταρίες και φορτιστές. Αυτό ισχύει για όλες τις επαγγελματικές μπλε μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του Σέρβις Μπαταριών Premium παρουσιαστεί ένα ελάττωμα λόγω αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού σφάλματος ή λόγω φθοράς σε μια καταχωρημένη μπαταρία ή φορτιστή, η Bosch θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο προϊόν (ενδεχομένως επίσης με ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Οι μπαταρίες ή οι φορτιστές που αντικαθίστανται περνούν στην ιδιοκτησία της Bosch. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «Όροι συμμετοχής».

Για το σκοπό αυτό πρέπει μόνο να καταχωρήστε online το εργαλείο σας, την μπαταρία ή το φορτιστή ιόντων λιθίου μέσα σε τέσσερις εβδομάδες μετά την αγορά. Ο χρόνος ισχύος για την εγγύηση ή το σέρβις αρχίζει με την ημερομηνία αγοράς. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στους εκάστοτε όρους εγγύησης/όρους συμμετοχής.

Για να κάνετε μια εγγραφή, δηλωθείτε παρακαλώ πρώτα ως χρήστης. Στην προσωπική σας σελίδα καταχώρησης μπορείτε μετά να καταχωρήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σας, την μπαταρία ή το φορτιστή ιόντων λιθίου για 3 χρόνια εγγύηση ή 2 χρόνια Σέρβις Μπαταριών Premium. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα πιστοποιητικό εγγύησης ή πιστοποιητικό σέρβις, το οποίο μπορείτε να το τυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε ως έγγραφο PDF. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα πιστοποιητικά εγγύησης/σέρβις ισχύουν βασικά σε σχέση με το προϊόν. Αυτό σημαίνει: κάθε αγορασμένο προϊόν (ηλεκτρικό εργαλείο, μπαταρία και φορτιστής ιόντων λιθίου) εργαλείο πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά. Σε περίπτωση εγγύησης/σέρβις δείξτε το πιστοποιητικό μαζί με τη γνήσια απόδειξη αγοράς στον έμπορά σας ή στείλτε το προϊόν σας απευθείας. Τα στοχεία πάνω στα δύο παραστατικά (απόδειξη αγοράς και πιστοποιητικό) πρέπει να ταυτίζονται. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παραλαβής της εταιρείας μας δωρεάν κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης/σέρβις.

Σέρβις επισκευής
Όροι για 3 χρόνια εγγύηση:

Όροι για 3 χρόνια εγγύηση:

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους εγγύησης της εταιρείας μας ως PDF.

2 χρόνια Σέρβις Μπαταριών Premium:

2 χρόνια Σέρβις Μπαταριών Premium:

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους σέρβις της εταιρείας μας ως PDF.

Επεκτείνετε την εγγύηση για τα ηλεκτρικά εργαλεία.

Επεκτείνετε την εγγύηση για τα ηλεκτρικά εργαλεία.

Εκμεταλλευτείτε το Σέρβις Μπαταριών Premium.

Εγγραφείτε τώρα
SERVICE/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μηχανήματα Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τατοΐου 26
144 51 Μεταμόρφωση

SERVICE/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αφοι Κασμερίδη Ο.Ε.

Ιωάννη Κωλέττη 48
546 27 Θεσσαλονίκη

FAQ

Συχνές ερωτήσεις ειδικά για το σέρβις επισκευής, το σέρβις παραλαβής και το σέρβις ανταλλακτικών της εταιρείας μας.

Νέα για Επαγγελματίες Bosch.

Μην χάσεις καμία είδηση για καινοτόμα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και χρήσιμες υπηρεσίες από τον Κόσμο των Επαγγελματιών Bosch.

Εγγράψου τώρα!