Η Bosch Professional θα αλλάξει το όνομα του προϊόντος των ηλεκτρικών εργαλείων, των μπαταριών και των φορτιστών 10,8 V σε 12 V. Συνεπώς, η πλήρης γκάμα Bosch Professional 10,8 V θα αλλάξει σταδιακά σε 12 V από τον Ιανουάριο του 2017.

Το "12" στο όνομα του εργαλείου αντιστοιχεί στη μέγιστη τάση της μπαταρίας των 12 V και αντικαθιστά το σημερινό όνομα του προϊόντος με 10,8 V, το οποίο σημαίνει τη μέση τάση της μπαταρίας. Στη Βόρεια Αμερική το όνομα του προϊόντος 12 V εφαρμόζεται ήδη από την Bosch Professional. Επίσης άλλοι παράγοντες της αγοράς ακολουθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τη σήμανση εργαλείου 12 V. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη καθοδήγηση και μια καλύτερη συγκρισιμότητα για τους χρήστες μας, η Bosch Professional προσαρμόζει το όνομα προϊόντος σε 12 V σε όλο τον κόσμο, αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά.

Όλα τα εργαλεία Bosch Professional 12 V είναι ακόμη 100% συμβατά με όλα τα τρέχοντα (10,8 V) ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional. Έτσι όλα τα εργαλεία 10,8 V και 12 V μπορεί να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω εντός του ίδιου συστήματος κατηγορίας τάσης.

Μετατροπή από 10,8 V σε 12 V

Κατά τη μετατροπή από 10,8 V σε 12 V προκύπτουν οι ακόλουθες αλλαγές στα ονόματα των προϊόντων Bosch Professional:


10,8V Name  New 12V Name 
GSA 10,8 V-LI GSA 12V-14
GKS 10,8 V-LI GKS 12V-26
GWB 10,8 V-LI GWB 12V-10
GOP 10,8 V-LI GOP 12V-LI
GWS 10,8-76 V-EC GWS 12V-76
GML 10,8 V-LI GPB 12V-10
GSR 10,8-2-LI GSR 12V-15
GSR 10,8 V-EC GSR 12V-20
GSR 10,8 V-EC HX GSR 12V-20 HX
GSR 10,8 V-EC TE GTB 12V-11
GLI PowerLED GLI 12V-80
GST 10,8 V-LI GST 12V-70
GRO 10,8 V-LI GRO 12V-35
GAS 10,8 V-LI GRO 12V-35
GUS 10,8 V-LI GUS 12V-300
GLI DeciLED GUS 12V-300
GSB 10,8-2-LI GSB 12V-15
GDR 10,8-LI GDR 12V-105
GWI 10,8 V-LI GWI 12V-5
GDR 10,8 V-EC GDR 12V-110
GDS 10,8 V-EC GDS 12V-115
GSC 10,8 V-LI GSC 12V-13
AL 1130CV GAL 1230 CV
AL 1115CV GAL 1215 CV
GBA 10,8V 1,5Ah O-A GBA 12V 1.5Ah
GBA 10,8V 2,0Ah O-B GBA 12V 2.0Ah
GBA 10,8V 2,5Ah O-B GBA 12V 2.5Ah
GBA 10,8V 2,5 OW-B GBA 12V 2.5Ah W
GBA 10,8V 4,0Ah O-B GBA 12V 4.0Ah
Heat+ Jacket 10,8 (W) GHJ 12+18V Women
Heat+ Jacket 10,8 (M) GHJ 12+18V Men
GAA 10,8 V GAA 12V

Η Bosch Professional θα αλλάξει το όνομα του προϊόντος των ηλεκτρικών εργαλείων, των μπαταριών και των φορτιστών 10,8 V σε 12 V. Η πλήρης σειρά Bosch Professional 10,8 V θα αλλάξει σταδιακά σε 12 V από τον Ιανουάριο του 2017. Τα εργαλεία 12 V είναι ακόμη 100% συμβατά με όλα τα τρέχοντα (10,8 V) και τα μελλοντικά (12 V) ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional.

Η αλλαγή αφορά όλο τον κόσμο εκτός από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Επηρεάζονται όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional 10,8 V.

Ναι. Τα τρέχοντα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch Professional 10,8 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη με τις μπαταρίες και τους φορτιστές Bosch Professional 12 V.

Ναι. Οι τρέχουσες μπαταρίες και οι τρέχοντες φορτιστές Bosch Professional 10,8 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη με τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch Professional 12 V.

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση σχετικά με την προγραμματισμένη αλλαγή στα 12 V.

Λόγω της 100% συμβατότητας, τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες και οι φορτιστές Bosch Professional 10,8 V μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται περαιτέρω με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional 12 V.

Νέα για Επαγγελματίες Bosch.

Μην χάσεις καμία είδηση για καινοτόμα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και χρήσιμες υπηρεσίες από τον Κόσμο των Επαγγελματιών Bosch.

Εγγράψου τώρα!