Μετατροπή από 10,8 V σε 12 V

Μετατροπή από 10,8 V σε 12 V από το 2017

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες και οι φορτιστές Bosch Professional 10,8 V μετατρέπονται σε 12 V. Είναι όλα πλήρως συμβατά.


Η Bosch Professional θα αλλάξει το όνομα του προϊόντος των ηλεκτρικών εργαλείων, των μπαταριών και των φορτιστών 10,8 V σε 12 V. Συνεπώς, η πλήρης γκάμα Bosch Professional 10,8 V θα αλλάξει σταδιακά σε 12 V από τον Ιανουάριο του 2017.

Το "12" στο όνομα του εργαλείου αντιστοιχεί στη μέγιστη τάση της μπαταρίας των 12 V και αντικαθιστά το σημερινό όνομα του προϊόντος με 10,8 V, το οποίο σημαίνει τη μέση τάση της μπαταρίας. Στη Βόρεια Αμερική το όνομα του προϊόντος 12 V εφαρμόζεται ήδη από την Bosch Professional. Επίσης άλλοι παράγοντες της αγοράς ακολουθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τη σήμανση εργαλείου 12 V. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη καθοδήγηση και μια καλύτερη συγκρισιμότητα για τους χρήστες μας, η Bosch Professional προσαρμόζει το όνομα προϊόντος σε 12 V σε όλο τον κόσμο, αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά.

Όλα τα εργαλεία Bosch Professional 12 V είναι ακόμη 100% συμβατά με όλα τα τρέχοντα (10,8 V) ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional. Έτσι όλα τα εργαλεία 10,8 V και 12 V μπορεί να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω εντός του ίδιου συστήματος κατηγορίας τάσης.

Κατά τη μετατροπή από 10,8 V σε 12 V προκύπτουν οι ακόλουθες αλλαγές στα ονόματα των προϊόντων Bosch Professional:

Συχνές ερωτήσεις

 • Τι συμβαίνει;

   Η Bosch Professional θα αλλάξει το όνομα του προϊόντος των ηλεκτρικών εργαλείων, των μπαταριών και των φορτιστών 10,8 V σε 12 V. Η πλήρης σειρά Bosch Professional 10,8 V θα αλλάξει σταδιακά σε 12 V από τον Ιανουάριο του 2017. Τα εργαλεία 12 V είναι ακόμη 100% συμβατά με όλα τα τρέχοντα (10,8 V) και τα μελλοντικά (12 V) ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional.

 • Ποιες χώρες αφορά η αλλαγή στα 12 V;

   Η αλλαγή αφορά όλο τον κόσμο εκτός από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

 • Ποια ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch επηρεάζονται;

   Επηρεάζονται όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional 10,8 V.

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμη τα τρέχοντα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch 10,8 V;

   Ναι. Τα τρέχοντα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch Professional 10,8 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη με τις μπαταρίες και τους φορτιστές Bosch Professional 12 V.

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμη τις τρέχουσες μπαταρίες και τους τρέχοντες φορτιστές Bosch 10,8 V;

   Ναι. Οι τρέχουσες μπαταρίες και οι τρέχοντες φορτιστές Bosch Professional 10,8 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη με τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch Professional 12 V.

 • Θα υπάρξει μια επιπλέον χρέωση για την αναβάθμιση από 10,8 V σε 12 V:

   Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση σχετικά με την προγραμματισμένη αλλαγή στα 12 V.

 • Τι μπορώ να κάνω, εάν έχω ακόμη υπάρχον απόθεμα από ηλεκτρικά εργαλεία ή μπαταρίες/φορτιστές Bosch 10,8 V;

   Λόγω της 100% συμβατότητας, τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες και οι φορτιστές Bosch Professional 10,8 V μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται περαιτέρω με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional 12 V.

SERVICE/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μηχανήματα Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τηλ 215 2151814
Τηλ 210 2811631
Φαξ 215 5015823

Τατοΐου 26
144 51 Μεταμόρφωση

info@nikosrent.gr


Αφοι Κασμερίδη Ο.Ε.

Τηλ 2310 566783
Τηλ 2311 245045
Φαξ 2310 514764

Ιωάννη Κωλέττη 48
546 27 Θεσσαλονίκη

info@kasmeridis.gr

Στην αρχή της σελίδας

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο | Τύπος
Ο Όμιλος Bosch στον Κόσμο | Ευκαιρίες Καριέρας | Έρευνα και Εξέλιξη | Αγορά και Εφοδιαστική | Ποιότητα

© Robert Bosch GmbH