Ανακύκλωση

'Ευθύνη για τα προϊόντα μας – πέρα από τη διάρκεια ζωής

Επιστροφή των παλιών συσκευών

Από το 2005 απαιτεί ο νόμος περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ένα ποσοστό ανακύκλωσης και αξιοποίησης των παλιών συσκευών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η σημερινή συμμετοχή της Robert Bosch σ’ έναν όμιλο περισσότερων κατασκευαστών ηλεκτρικών εργαλείων, συσκευών ηλεκτροκόλλησης και εργαλείων κήπου είναι η μια σωστή απόφαση. Με εντολή αυτού του ομίλου παραλαμβάνει μια επιχείρηση απόσυρσης τις συσκευές και τα εργαλεία από τις θέσεις συγκέντρωσης των δήμων και τα αποσύρει σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανακυκλκώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται για το περιβάλλον περιττές ζημιές.

SERVICE/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μηχανήματα Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τηλ 215 2151814
Τηλ 210 2811631
Φαξ 215 5015823

Τατοΐου 26
144 51 Μεταμόρφωση

info@nikosrent.gr


Αφοι Κασμερίδη Ο.Ε.

Τηλ 2310 566783
Τηλ 2311 245045
Φαξ 2310 514764

Ιωάννη Κωλέττη 48
546 27 Θεσσαλονίκη

info@kasmeridis.gr

Στην αρχή της σελίδας

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο | Τύπος
Ο Όμιλος Bosch στον Κόσμο | Ευκαιρίες Καριέρας | Έρευνα και Εξέλιξη | Αγορά και Εφοδιαστική | Ποιότητα

© Robert Bosch GmbH