Σέρβις συντήρησης Bosch

Μια καλή επένδυση - Το σέρβις συντήρησης Bosch

Μια τακτική συντήρηση αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων σας. Η συντήρηση στο Κέντρο Σέρβις Bosch είναι γι’ αυτό μια καλή επένδυση. Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκτελεί τη συντήρηση κατά κανόνα σε τρεις μέχρι το πολύ πέντε ημέρες.

Η τιμή μιας συντήρησης εξαρτάται από την εργασία. Γι’ αυτό σας υπολογίζουμε ευχαρίστως μια εκτίμηση δαπάνης.

SERVICE/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μηχανήματα Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τηλ 215 2151814
Τηλ 210 2811631
Φαξ 215 5015823

Τατοΐου 26
144 51 Μεταμόρφωση

info@nikosrent.gr


Αφοι Κασμερίδη Ο.Ε.

Τηλ 2310 566783
Τηλ 2311 245045
Φαξ 2310 514764

Ιωάννη Κωλέττη 48
546 27 Θεσσαλονίκη

info@kasmeridis.gr

Στην αρχή της σελίδας

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο | Τύπος
Ο Όμιλος Bosch στον Κόσμο | Ευκαιρίες Καριέρας | Έρευνα και Εξέλιξη | Αγορά και Εφοδιαστική | Ποιότητα

© Robert Bosch GmbH