Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

Οι φρέζες αυλακώσεων τοίχου της Bosch ανοίγουν αυλάκια έως 65 mm βάθος και 40 mm πλάτος σε μπετόν, τοιχοποιία και πέτρα και είναι ιδανικά κατάλληλοι για την κατασκευή καναλιών καλωδίων και για την τοποθέτηση σωλήνων νερού, αερίου και σωλήνων θέρμανσης.

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου

GNF 65 A

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου

GNF 35 CA

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου

GNF 20 CA