Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

Οι φρέζες αυλακώσεων τοίχου της Bosch ανοίγουν αυλάκια έως 65 mm βάθος και 40 mm πλάτος σε μπετόν, τοιχοποιία και πέτρα και είναι ιδανικά κατάλληλοι για την κατασκευή καναλιών καλωδίων και για την τοποθέτηση σωλήνων νερού, αερίου και σωλήνων θέρμανσης.

Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

GNF 20 CA

Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

GNF 35 CA

Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

GNF 65 A