Φρέζες προφίλ

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για διαμόρφωση προφίλ ακμών

από 15,95 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για ραβδώσεις και αυλακώσεις

από 20,35 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μονόκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για διακοσμητικές ακμές

17,55 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ρουλεμάν οδηγός

Υψηλή απόδοση κοπής για ολοστρόγγυλες ακμές

42,75 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για ολοστρόγγυλες ακμές

41,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Μεγάλη διάρκεια ζωής και στρογγυλεμένες αυλακώσεις χωρίς σκλήθρες

59,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για κοίλες αυλακώσεις

από 12,55 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για καμπυλωτές ακμές

από 26,75 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Μεγάλη διάρκεια ζωής, κοπή χωρίς σκλήθρες για στρογγύλεμα ακμών

από 40,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για στρογγύλεμα ακμών

από 20,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Μεγάλη διάρκεια ζωής και ομοιόμορφο φρεζάρισμα χωρίς σκλήθρες

60,95 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για ομοιόμορφο φρεζάρισμα

28,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Μεγάλη διάρκεια ζωής, λεπτές εγκοπές γραφής και φαλτσοφρεζάρισμα χωρίς σκλήθρες

από 37,35 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για λεπτές εγκοπές γραφής

από 16,25 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για ομοιόμορφο φρεζάρισμα

26,65 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μονόκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για λεπτές εγκοπές γραφής

11,75 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος