Φρέζες συνδέσεων

Δίκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για συνδέσεις διπλού θηλυκώματος

31,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τρίκοπη

Κατασκευή αυλακώσεων χωρίς σκλήθρες μεγάλης διάρκειας

από 34,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ρουλεμάν οδηγός

Ισχυρή μετάδοση ισχύος

19,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για αυλακώσεις σε στενές ακμές

από 37,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη, με ρουλεμάν οδηγό

Υψηλή απόδοση κοπής για γωνίες με πατούρα

από 21,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δίκοπη

Υψηλή απόδοση κοπής για συνδέσεις χελιδονοουράς

17,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος