Ψαλίδια

Επεξεργασία μετάλλου της Bosch: δυνατά, εύχρηστα ψαλίδια για την κοπή π.χ. λαμαρίνας και πλακών από χάλυβα καθώς και για κυκλικές κοπές.

Ψαλίδι

GSC 75-16

Ψαλίδι

GSC 2,8

Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας

GSC 12V-13

Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας

GSC 18V-16