Ψαλίδια

Επεξεργασία μετάλλου της Bosch: δυνατά, εύχρηστα ψαλίδια για την κοπή π.χ. λαμαρίνας και πλακών από χάλυβα καθώς και για κυκλικές κοπές.

Ψαλίδια

GSC 75-16

Ψαλίδια

GSC 2,8

Ψαλίδια

GSC 12V-13

Ψαλίδια

GSC 18V-16