Προηγούμενο

Εξαρτήματα

Σφιγκτήρας οροφής Professional

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Βάρος, περ. 0,301 kg
Διαστάσεις εργαλείου (μήκος) 85 mm
Διαστάσεις εργαλείου (ύψος) 210 mm

Πλεονεκτήματα

Εξαρτήματα για το στήριγμα γενικής χρήσης BM 1

  • Καλή στερέωση
  • Ασφαλής και ακριβής ευθυγράμμιση

Τιμές / Υλικά παράδοσης

 
Σφιγκτήρας οροφής

Αριθμός παραγγελίας: 1 608 M00 80N

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: