Σημείωση cookie

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις ειδοποιήσεις, και τις λειτουργίες για τα κοινωνικά μέσα και να αναλύουμε τις προσβάσεις στον ιστότοπό μας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Πλεονεκτήματα

  • Ασφαλής μεταφορά του εργαλείου
  • Για R 60 Professional

Τιμές / Υλικά παράδοσης

 
Τσάντα προστασίας για R 60

Αριθμός παραγγελίας: 1 600 Z00 01C

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: