Προηγούμενο

Ανιχνευτής

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

886,00 EUR

Προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

με 4 μπαταρίες (AA), σετ εξαρτημάτων

Το ειδικό όργανο για την ανίχνευση αντικειμένων σε δύσκολα περιβάλλοντα

Εκτύπωση

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Ανιχνευόμενα υλικά Σωλήνες συνθετικού υλικού, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος εντοπισμού 150 mm
Βάθος ανίχνευσης χάλυβα, μέγ. 150 mm
Βάθος ανίχνευσης χαλκού, μέγιστο 150 mm
Βάθος ανίχνευσης ηλεκτροφόρων αγωγών, μέγ. 60 mm
Βάθος ανίχνευσης σε ξύλινες καλυμμένες κατασκευές , μέγ. 40 mm
Ακρίβεια ± 5 mm
Αυτόματη απενεργοποίηση, περ. 5 λεπτά
Τροφοδοσία ρεύματος 4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)
Βάρος, περ. 0,65 kg
Υλικό Σιδηρούχα μέταλλα, Μη σιδηρούχα μέταλλα (χαλκός), Σωλήνες συνθετικού υλικού (κενοί, διάμετρος > 2 cm), Σωλήνες συνθετικού υλικού (γεμάτοι νερό), Ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, Υπό τάση ευρισκόμενοι αγωγοί
Ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας έως 150 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm, 60 mm
Τρόπος λειτουργίας Υγρό μπετόν, Ειδικό μπετόν, Μέταλλο, Ξηρή δόμηση (γυψοσανίδες), Προβολή σήματος, Γενική λειτουργία, Θέρμανση δαπέδου
Βάθος ανίχνευσης, μέγιστο 60 mm, 150 mm, 60 mm, 80 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm
Ένδειξη μέγιστου βάθους τρυπήματος -
Προστασία από σκόνη και υγρασία IP 54
Πρόσθετη λειτουργία Προβολή σήματος, αξιόπιστες μετρήσεις σε υγρό μπετόν

Πλεονεκτήματα

Το ειδικό όργανο για την ανίχνευση αντικειμένων σε δύσκολα περιβάλλοντα

  • Μοναδικό: Περισσότερο αξιόπιστη ανίχνευση αντικειμένων σε υγρό μπετόν
  • Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, ηλεκτροφόρων αγωγών, καθώς ξύλινων καλυμμένων κατασκευών και πλαστικών σωλήνων
  • Ψηφιακή ένδειξη των ιδιοτήτων των υλικών

Λειτουργίες

Detection Metal neutral Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού σιδηρούχων/μη σιδηρούχων μετάλλων
Detection Wires neutral Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού ηλεκτροφόρων αγωγών
Detection Wood neutral Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού ξύλινων καλυμμένων κατασκευών
Detection Plastic neutral Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού σωλήνων συνθετικού υλικού γεμάτοι νερό
Detection Plastic neutral Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού σωλήνων συνθετικού υλικού
Ανίχνευση σε υγρό μπετόν Δυνατότητα ανίχνευσης αντικειμένων σε υγρό μπετόν.
Θέρμανση δαπέδου Ακριβής ανίχνευση των θερμάνσεων δαπέδου και τοίχων
Ένδειξη βάθους Με την ένδειξη του πραγματικού βάθους αντικειμένου διευκολύνεται ο καθορισμός του ύψους του μπετόν.
Ακατέργαστο σήμα Το όργανο δε δείχνει ένα ξεχωριστό σημείο στην οθόνη, αλλά δίνει το «ακατέργαστο σήμα».
Depth Indication Ένδειξη του βάθους του αντικειμένου
Detection depth metal Μέγιστο βάθος ανίχνευσης 150 mm
Object Tracking Δείχνει την ακριβή θέση του ανιχνευμένου αντικειμένου
Χάλυβας Ανίχνευση χάλυβα με ακρίβεια χιλιοστού
Ανοχή 5 mm Ακρίβεια μέτρησης ± 5 mm
Προστασία IP 54 Προστασία από σκόνη και υγρασία IP54

Τιμές / Υλικά παράδοσης

 
με 4 μπαταρίες (AA), σετ εξαρτημάτων

Αριθμός παραγγελίας: 0 601 010 008

886,00 EUR
Προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή:

  • Τσάντα προστασίας
  • Κάρτα γρήγορης εκκίνησης
  • 4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)