Glodala za profiliranje

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Visoke performanse glodanja pri profiliranje rubova

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Visoke performanse pri glodanju preciznih utora i kaneliranju

Opisi proizvoda

Jedna oštrica

Visoke performanse rezanja za dekorativne rubove

Opisi proizvoda

Kuglični ležaj

Visoke performanse za potpuno zaobljene rubove

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Visoke performanse za potpuno zaobljene rubove

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Dugi vijek trajanja i glodanja polukružnih utora bez iverja

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Visoke performanse pri glodanju utora s negativnim radijusom

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Visoke performanse glodanja za zaobljivanje rubova

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Dugi životni vijek kod zaobljenih rubova bez iverja

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Visoke performanse kod zaobljavanja rubova

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Dugi vijek trajanja i dosljedno skošavanje rubova bez iverja

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Visoke performanse glodanja za dosljedno skošavanje rubova

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Dugi vijek trajanja te glod. bez iverja za fino graviranje slova i skoš. rubova

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Visoke performanse za fino graviranje slova

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, kuglični ležaj

Visoke performanse glodanja za dosljedno skošavanje rubova

Opisi proizvoda

Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.