Glodala za rad slobodnom rukom

Za uklanjanje srha u metalu i drvu

Opisi proizvoda

Kružno, cilindrično i konično

Za uklanjanje srha i rad na raznim oblicima u metalu i drvu

Opisi proizvoda

Različiti oblici. Za upotrebu s akumulatorskim izvijačima i stalcima za bušilice

Za uklanjanje srha i rad na raznim oblicima u drvu, metalu i željezu

Opisi proizvoda

Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.