Listovi kružne pile

Za horizontalne/vertikalne formatne i stolne pile

Industrij. kvaliteta za izuzetno zahtjevne primjene u finim pločama od laminata

Opisi proizvoda

Za pile za uranjanje, ručne, (potezne) preklopne pile

Industrij. kvaliteta za izuzetno zahtjevne primjene u širokom rasponu materijala

Opisi proizvoda

Za horizontalne i vertikalne formatne pile

Preciznost industrij. kvalitete za vrlo zahtjevne primjene u pločama od laminata

Opisi proizvoda

Za horizontalne/vertikalne formatne i stolne pile

Indust. kvaliteta za izuzetno zahtjevnu primjenu u abraz. pločama od laminata

Opisi proizvoda

Industrijska kvaliteta za izuzetno zahtjevnu primjenu u drvu

Opisi proizvoda

Za preklopne i potezne pile

Izdržljiv u svim vrstama podova od laminata

Opisi proizvoda

Za horizontalne/vertikalne formatne i stolne pile

Preciznost industrij. kvalitete za vrlo zahtjevne primjene u pločama od laminata

Opisi proizvoda

Dugi vijek trajanja s visokim performansama rezanja u drvu

Opisi proizvoda

Za pile za uranjanje i ručne pile

Velika otpornost u građevinskom drvetu

Opisi proizvoda

Za pile za uranjanje i ručne pile

Neometan rad u sendvič panelima

Opisi proizvoda

Za horizontalne/vertikalne formatne i stolne pile

Savršeno pouzdani rezovi u pločama od laminata

Opisi proizvoda

Velika izdržljivost u vlaknastom cementu

Opisi proizvoda

Za preklopne i potezne pile

Savršeni pouzdani rezovi u širokom rasponu materijala

Opisi proizvoda

Izdržljiv pri rezanju drvene građe s čavlima i naslagama betona

Opisi proizvoda

Za ručne pile, pile za uranjanje, (potezne) preklopne pile

Snažni rezovi u širokom rasponu materijala

Opisi proizvoda

Precizni kvalitetni rezovi u svim vrstama drva

Opisi proizvoda

Za ručne i stolne pile

Brzo uzdužno i poprečno rezanje u svim vrstama drva

Opisi proizvoda

Za ručne i stolne pile

Preferirani izbor za pouzdane rezove u drvu

Opisi proizvoda

Za ručne i stolne pile

Preferirani izbor za pouzdane rezove u aluminiju

Opisi proizvoda

Prilagodljivi otvor za prihvat za savršeno pristajanje na kružnu pilu

Opisi proizvoda

Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.