Pribor za bežičan rad

Bez efekta memorije ili lijene baterije

Opisi proizvoda

Bez efekta memorije ili lijene baterije

Opisi proizvoda

Bez efekta memorije ili lijene baterije

Opisi proizvoda

Vrijeme pohrane do 6 mjeseci bez ponovnog punjenja

Opisi proizvoda

Vrijeme pohrane do 6 mjeseci bez ponovnog punjenja

Opisi proizvoda

Vrijeme pohrane do 6 mjeseci bez ponovnog punjenja

Opisi proizvoda

Vrijeme pohrane do 6 mjeseci bez ponovnog punjenja

Opisi proizvoda

Vrijeme pohrane do 6 mjeseci bez ponovnog punjenja

Opisi proizvoda

GAL 3680 CV; 14,4-36 V Li-Ion

Brzo vrijeme punjenja

Opisi proizvoda

AL 2450 DV; 7.2 – 24 V NiCd / NiMH

Brzo vrijeme punjenja

Opisi proizvoda

AL 2215 CV; 14,4-18 V Li-Ion

Brzo vrijeme punjenja

Opisi proizvoda

AL 1820 CV; 14,4-18 V Li-Ion

Brzo vrijeme punjenja

Opisi proizvoda

GAL 1880 CV; 14,4-18 V Li-Ion

Brzo vrijeme punjenja

Opisi proizvoda

AL 2425 DV; 7,2 – 24 V NiCd / NiMH

Ima jakost struje od 2,5 A

Opisi proizvoda

AL 2404; 7,2 – 24 V NiCd / NiMH

Ima jakost struje od 0,4 A

Opisi proizvoda

AL 1115 CV; 3,6-10,8 V Li-Ion

Potpuno napunjen za 60 minuta

Opisi proizvoda

AL 1130 CV; 10,8 V Li-Ion

Pruža brzo vrijeme punjenja

Opisi proizvoda

Za punjače baterija

Opisi proizvoda

Zamjenska žarulja za radna svjetla

Opisi proizvoda

Za PKP 30 LE i GKP 200 CE pištolje za lijepljenje, bez strujnog kabela

Za parkiranje pištolja za lijepljenje

Opisi proizvoda

Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.