Ravna glodala

Dvije oštrice

Dugi životni vijek bez iverja za razne primjene

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Dugi vijek trajanja i glodanje bez iverja za male utore

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Visoke performanse kod univerzalnog glodanja

Opisi proizvoda

Jedna oštrica

Visoke performanse rezanja pri glodanju manjih utora

Opisi proizvoda

Dvije oštrice, velika duljina

Visoke performanse kod univerzalnog glodanja

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Dugi životni vijeka glodala za šarnir utore bez iverja

Opisi proizvoda

Dvije oštrice

Visoke performanse glodanja za šarnir utor

Opisi proizvoda

Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.