Prijelaz od 10,8 V na 12 V

Prijelaz od 10,8 V na 12 V

Bosch Professional će promijeniti nazive 10,8 V električnih alata, akumulatora i punjača na 12 V. Zbog toga će od siječnja 2017. godine kompletan asortiman 10,8 V Bosch Professional biti promijenjen na 12 V.
Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 16.00 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 16.00 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.