قلم ها

تخریب استاندارد در بتن و آجر برای کاربرد‎ های متنوع

قلم لبه باریک

ویژگی‌های بارز محصول

قلم‎ های لبه باریک

برو به طیف محصول

شرح محصول

قلم لبه باریک امکان تخریب استاندارد را برای کاربردهای متنوع در بتن و آجر فراهم می سازد. در کاربرد‎ های سبک، لبه برشی تخت قلم امکان برداشت مواد را از سطح به نحو مطلوب فراهم می‎ آورد. این قلم برای ایجاد مادگی، تخریب و کار دقیق و همچنین بهسازی اتصالات و برداشتن سازه‎ های تقویت‎ کننده طراحی شده است.

قلم لبه باریک امکان تخریب استاندارد را برای کاربردهای متنوع در بتن و آجر فراهم می سازد

عملکردها

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
2 انواع محصولات موجود
شماره فنی طول کل میلیمتر: لبه برش قلم میلیمتر تعداد بسته
2 608 690 108
400 35 1 تعداد
1 618 600 206
520 35 1 تعداد

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی