لیزرهای نقطه‌ای

لیزرهای نقطه‌ای حرفه‌ای خودتراز شونده، زوایای قائمه دقیق را در محوطه‌های بسته منتقل می‌کنند. طراحی بسیار کوچک برای حمل و کارکرد آسان، حتی زمانی که نقاط مرجع از کف به سقف منتقل می‌شوند. عملیات بسیار دقیق به لطف تکنولوژی پیشرفته لیزر.

لیزر نقطه‌ای

GPL 5
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی