قلم نوک تیز

قلم‎ نوک تیز پنج شیار RTec سریع

برای مته دریل بتن کن, برای چکش تخریب

قلم‎ نوک تیز پنج شیار RTec سریع برای کارهای دقیق در بتن بدون هرگونه وقفه در کار و دفعات کمتر گیر کردن ایده‎ آل می باشد

  • سر پیچشی خود-تیزشونده از سطح عریض‎ تری برای جداسازی مواد برخوردار است که سهولت کاربری را باعث می شود
  • ويژگی RTec نرخ برداشت مواد بالاتر را در مقایسه با قلم‎ های نوک تیز‎ ‎استاندارد ارائه می‎ دهد
  • مناسب برای همه مته‌های دریل بتن کن پنج شیار.

مواد

بتن
بلوک ساختمانی بتنی
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
آجر
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

طول کل میلیمتر: 400

شکل شنک SDS max

انتخاب اندازه بسته‌بندی 10 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

قلم نوک تیز RTec Speed، پنج شیار 2 608 690 168

عدم وقفه در کار و گیر کردن کمتر در کارهای دقیق در بتن

قلم‎ نوک تیز پنج شیار RTec سریع برای کارهای دقیق در بتن بدون هرگونه وقفه در کار و دفعات کمتر گیر کردن ایده‎ آل می باشد

  • ويژگی RTec نرخ برداشت مواد بالاتر را در مقایسه با قلم‎ های نوک تیز‎ ‎استاندارد ارائه می‎ دهد
مشاهده موارد بیشتر

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی طول کل میلیمتر: شکل شنک تعداد بسته
2 608 690 168 400 پنج شیار 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

گیر کردن کمتر در بتن

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی