قلم نوک تیز

قلم‎ های نوک تیز

برای تخریب‌کننده‌ها

قلم نوک تیز دارای نرخ برداشت مواد همواره بالا است

  • پیشرفت سریع کار به واسطه قابلیت خود-تیزشوندگی
  • شکل ستاره‎ ای خاص نوک آن، شکل ابزار را حفظ کرده و از بروز وقفه در کار جلوگیری می کند
  • با دنباله شش‌گوش 28 میلی‌متری برای شکن‌ها.

مواد

بتن
بلوک ساختمانی بتنی
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
آجر
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

شکل شنک Hexagon

طول کل میلیمتر: 400

انتخاب اندازه بسته‌بندی 1 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

قلم نوک تیز با شنک شش گوش ۲۸ میلیمتری 2 608 690 106

نرخ برداشت مواد همواره بالا بدون ایجاد وقفه در کار

قلم نوک تیز دارای نرخ برداشت مواد همواره بالا است

  • شکل ستاره‎ ای خاص نوک آن، شکل ابزار را حفظ کرده و از بروز وقفه در کار جلوگیری می کند
  • به واسطه برخورداری از قابلیت خود-تیزشوندگی، نرخ برداشت مواد این قلم 30% بیشتر از قلم‎ های نوک تیز استاندارد است
مشاهده موارد بیشتر

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی طول کل میلیمتر: شکل شنک تعداد بسته
2 608 690 106 400 شش گوش 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی