پایه اره GTA 6000 Professional

پایه برای اره میزی GTS 10 XC Professional

اطلاعات فنی
اطلاعات اضافی
ارتفاع میز کار 602   میلیمتر
طول میز کار 750   میلیمتر

مزایا

پایه برای اره میزی GTS 10 XC Professional

  • حمل و نقل و تنظیم آسان
آنچه در این بسته گنجانده شده است
GTA 6000 Professional
GTA 6000 Professional
شماره سفارش 0 601 B24 100
GTA 6000 در عمل!

خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی