پایه اره GTA 6000 Professional

پایه برای اره میزی GTS 10 XC Professional

اطلاعات فنی
اطلاعات اضافی
ارتفاع میز کار* 602   میلیمتر
طول میز کار* 750   میلیمتر

داده های برجسته *

مزایا

پایه برای اره میزی GTS 10 XC Professional

  • حمل و نقل و تنظیم آسان
آنچه در این بسته گنجانده شده است
GTA 6000 Professional
GTA 6000 Professional
شماره سفارش 0 601 B24 100
GTA 6000 در عمل!

خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی