برای دمش هوایg

نازل کاهنده سشوار صنعتی

برای سشوار صنعتی

برای کار در سطوح کوچک

  • قطر نازل کوچک‌کننده سشوار صنعتی نصف سایر نازل‌ها است که آن را برای کار در گوشه‌ها ایده‌آل می‌سازد
  • برای متمرکز کردن جریان هوای گرم برای لحیم‌کاری و سایر کاربردها
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

قطر میلیمتر: 9.0

انتخاب اندازه بسته‌بندی 1 تعداد

سازگار با 1609201797

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

نازل کاهنده 1 609 201 797

برای کار در سطوح کوچک

برای کار در سطوح کوچک

  • برای متمرکز کردن جریان هوای گرم برای لحیم‌کاری و سایر کاربردها
  • برای همه انواع سشوارهای صنعتی بوش

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی سازگاری ابزار قطر میلیمتر: تعداد بسته
1 609 201 797 GHG 18V-50, GHG 20-60, GHG 20-63, GHG 23-66, GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 630 DCE 9.0 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی