قلم ها

قلم‎ لبه باریک پنج شیار

قلم لبه باریک پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربردهای‎ متنوع را در بتن و آجر فراهم می سازد

جدید
قلم‎ لبه باریک پنج شیار
قلم لبه باریک پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربردهای‎ متنوع را در بتن و آجر فراهم می سازد

ویژگی‌های بارز محصول

قلم‎ های لبه باریک پنج شیار

قلم لبه باریک پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربردهای‎ متنوع را در بتن و آجر فراهم می سازد

  • در کاربرد‎ های سبک، لبه برشی تخت امکان برداشت مواد از سطح به نحو مطلوب را فراهم می‎ آورد
برو به طیف محصول

شرح محصول

قلم لبه باریک پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربرد‎ های متنوع را در بتن و آجر فراهم می سازد. در کاربرد‎ های سبک، لبه برشی تخت امکان برداشت مواد از سطح به نحو مطلوب را فراهم می‎ آورد. این قلم برای کاربرد‎ های متنوع از قبیل ایجاد مادگی، تخریب و کار دقیق و همچنین بهسازی اتصالات و برداشتن سازه‎ های تقویت‎ کننده طراحی شده است. این قلم با سیستم‎ های شنک پنج شیار سازگار است.

عملکردها

قلم‎ لبه باریک پنج شیار
قلم لبه باریک پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربردهای‎ متنوع را در بتن و آجر فراهم می سازد

در کاربرد‎ های سبک، لبه برشی تخت امکان برداشت مواد از سطح به نحو مطلوب را فراهم می‎ آورد

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
2 انواع محصولات موجود
شماره فنی طول کل میلیمتر: لبه برش قلم میلیمتر تعداد بسته
2 608 690 126
600 25 5 تعداد
2 608 690 125
400 25 10 تعداد

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی