قلم ها

تخریب استاندارد در بتن و آجر برای کارهای تخریبی متنوع

قلم نوک تیز پنج شیار

ویژگی‌های بارز محصول

قلم‎ های نوک تیز پنج شیار

قلم نوک تیز پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربرد‎ های متنوع را در بتن‎ و آجر فراهم می سازد

  • نوک تیز قلم امکان انجام کارهای دقیق در بتن‎ را فراهم می‎ آورد
برو به طیف محصول

شرح محصول

قلم نوک تیز پنج شیار امکان تخریب استاندارد برای کاربردهای متنوع را فراهم می سازد. نوکِ تیزِ قلم، امکان انجام کارهای دقیق در بتن‎ را فراهم می‎ آورد. این قلم برای ایجاد مادگی، تخریب و کار دقیق روی بتن و آجر در کنار بهسازی اتصالات و برداشتن سازه‎ های تقویت‎ کننده طراحی شده است. این قلم با سیستم‎ های شنک پنج شیار سازگار است.

عملکردها

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
2 انواع محصولات موجود
شماره فنی طول کل میلیمتر: شکل شنک تعداد بسته
2 608 690 129
600 پنج شیار 5 تعداد
2 608 690 128
400 پنج شیار 10 تعداد

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی