خدمات تعمیرگاهی بوش

خدمات تعمیرگاهی بوش

. ایمن، مطمئن، سریع: تعمیرات توسط مراکز خدمات بوش حداقل زمان تعمیر برای خدمات تعمیرگاهی بوش دستگاه تعمیر شده خود را در بهترین شرایط ممکن دریافت نمایید

ابزار شما نزد متخصصان ماست

کارشناسان کارآزموده در مراکز خدمات ما ابزارهای معیوب را در کمترین زمان ممکن تعمیر می‌کنند. کنترل ایمنی پس از هر تعمیر انجام می‌شود.

بوش دو گزینه برای استفاده از مرکز خدمات به شما پیشنهاد می‌دهد: می‌توانید ابزار معیوب خود را مستقیماً به مراکز خدمات بفرستید، یا می‌توانید آن را به نزدیک‌ترین فروشنده تحویل دهید.

خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی