قلم لبه پهن

قلم لبه پهن

برای تخریب‌کننده‌ها

قلم لبه پهن امکان تخریب استاندارد را برای کاربرد‎ های متنوع در بتن و آجر فراهم می سازد

  • این قلم با برخورداری از یک لبه برشی پهن دارای نرخ بالای برداشت مواد در مصالح و ملات است
  • با دنباله شش‌گوش 28 میلی‌متری برای شکن‌ها.

مواد

بتن
بلوک ساختمانی بتنی
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
آجر
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

شکل شنک Hexagon

طول کل میلیمتر: 400

لبه برش قلم میلیمتر 80

انتخاب اندازه بسته‌بندی 1 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

قلم لبه پهن، شنک شش گوش ۲۸ میلیمتری 1 618 661 000

تخریب استاندارد در بتن و آجر برای کاربرد‎ های متنوع

قلم لبه پهن امکان تخریب استاندارد را برای کاربرد‎ های متنوع در بتن و آجر فراهم می سازد

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی طول کل میلیمتر: لبه برش قلم میلیمتر شکل شنک تعداد بسته
1 618 661 000 400 80 شش گوش 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی