صفحه های الماسه

صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره

صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره، برش های مطمئن را در همه مواد ساختمانی ارائه می کند

جدید
صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره
صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره، برش های مطمئن را در همه مواد ساختمانی ارائه می کند

ویژگی‌های بارز محصول

چند منظوره Standard صفحه های الماسه

صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره، برش های مطمئن را در همه مواد ساختمانی ارائه می کند

  • در سایه استانداردهای بالای کیفیت صفحه، ماتریس الماسه بهینه شده نتایج قابل اطمینانی را ارائه می کند
  • استانداردهای بالای کیفیت، تضمین شده به وسیله مرکز صلاحیت الماس بوش در سوئیس
برو به طیف محصول

شرح محصول

صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره، برش های مطمئن را در همه مواد ساختمانی ارائه می کند. در سایه استانداردهای بالای کیفیت صفحه، ماتریس الماسه بهینه شده آن نتایج قابل اطمینانی را ارائه می کند. مرکز صلاحیت الماس بوش در سوئیس با ممکن ساختن همیشگی کیفیت باثبات، این استانداردها را تضمین می کند. از این صفحه برای برش مواد ساختمانی مانند بتن و مصالح بنایی استفاده کنید.

عملکردها

صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره
صفحه برش الماسه Standard چندمنظوره، برش های مطمئن را در همه مواد ساختمانی ارائه می کند

در سایه استانداردهای بالای کیفیت صفحه، ماتریس الماسه بهینه شده نتایج قابل اطمینانی را ارائه می کند

استانداردهای بالای کیفیت، تضمین شده به وسیله مرکز صلاحیت الماس بوش در سوئیس

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
5 انواع محصولات موجود
شماره فنی قطر میلیمتر: قطر سوراخ میلیمتر عرض برش میلیمتر ارتفاع سگمنت میلیمتر تعداد بسته
2 608 615 057
115 22.23 2.0 10 1 تعداد
2 608 615 058
115 22.23 2.0 10 10 تعداد
2 608 615 066
230 22.23 2.6 10 10 تعداد
2 608 615 065
230 22.23 2.6 10 1 تعداد
2 608 615 061
150 22.23 2.4 10 1 تعداد


دانلودها

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی