تیغه اره عمودبر

تیغه اره عمودبر T 102 D Clean برای PP

برای اره‌های عمودبر

تیغه اره عمودبر T 102 D Clean برای PP، امکان برش های مستقیم تمیز را در پلاستیک فراهم می کند

  • دندانه هایی که با دقت سنگ زده شده اند همراه با بدنه باریک شونده و سنگ زده شده، برش تمیز را انجام می دهند
  • شکل هندسی دندانه، طراحی شده برای جلوگیری از ذوب شدن در هنگام بریدن PP و PE
  • مناسب تمام اره‌های منبت‌کاری با دنباله تی.

مواد

پلاستیک‌های ‎ PP
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

طول کل [میلیمتر] 100

فاصله دندانه ها [میلیمتر] 4.0

ماده HCS

انتخاب اندازه بسته‌بندی 5 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

تیغه اره عمودبر T 102 D 2 608 667 444
برای اره‌های عمودبر

متناسب با ابزار اکثر مارک ها است

imageAlt
imageAlt
imageAlt

مناسب تمام اره‌های منبت‌کاری با دنباله تی.

برش های تمیز در پلاستیک های ترموپلاست غیرساینده

تیغه اره عمودبر T 102 D Clean برای PP، امکان برش های مستقیم تمیز را در پلاستیک فراهم می کند

  • شکل هندسی دندانه، طراحی شده برای جلوگیری از ذوب شدن در هنگام بریدن PP و PE
  • جنس تیغه HCS برای بریدن پلاستیک های ترموپلاست غیر ساینده مناسب است
  • گام دندانه بزرگ برای بریدن ورق های پلاستیک و طول استاندارد برای بریدن لوله ها، پروفیل ها و رشته های صلب پلاستیک

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی ماده طرح دندانه طول کل [میلیمتر] فاصله دندانه ها [میلیمتر] تعداد بسته
2 608 667 444 HCS دندانه های سنگ زده شده و باریک شونده و سنگ زده شده 100 ‎4.0 5 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی